Kancelaria Radców Prawnych

deutsche bank
Nasze wyroki

Postanowienie o zabezpieczeniu – Deutsche Bank Polska S.A.

W sprawie kredytobiorców przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. dotyczącej kredytu denominowanego w CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Błażejczyk, postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2021 r. sygn. akt XXV C 1011/21 udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu oraz zakazanie pozwanemu bankowi złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu i przekazywania do Biura Informacji Kredytowej SA oraz Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor SA informacji o niedokonywaniu przez powodów spłat do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Sąd Okręgowy w Warszawie ponownie podzielił argumentację Kancelarii, uznając za uprawdopodobnione, iż umowa kredytu jest nieważna w całości.

Co istotne postanowienie zapadło w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A., który uchodzi za jednego z najtrudniejszych przeciwników w sprawach frankowych.

Sprawę prowadzą: r.pr. Marcin Wojciński oraz r.pr. Maciej Dujka

Możliwość komentowania Postanowienie o zabezpieczeniu – Deutsche Bank Polska S.A. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!