Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Kolejna wygrana kredytobiorcy w sporze z bankiem ! Sąd wydaje wyrok na posiedzeniu niejawnym w sprawie przeciwko PEKAO S.A.

Miło nam poinformować o kolejnej wygranej w prowadzonej przez Kancelarię sprawie przeciwko PEKAO S.A. Sprawa dotyczyła oceny umowy kredytu budowlano-hipotecznego zawartej w 2004 roku z Bankiem BPH SA. Wyrokiem z dnia 25.06.2021 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w sprawie III C 535/20 (SSO Konrad Gradek) ustalił, że umowa kredytu budowlano-hipotecznego jest nieważna oraz zasądził zwrot świadczenia nienależnego na rzecz kredytobiorcy (teoria dwóch kondykcji). Powództwo oddalono jedynie w zakresie żądania zwrotu opłaty tytułem wydania zaświadczenia w przedmiocie historii kredytu. Stronę przegrywającą obciążono całością kosztów procesu.

W sprawie podnoszono zarzut nieważności umowy wobec naruszenia granic swobody umów poprzez wykreowanie stosunku prawnego sprzecznego z naturą (właściwością) stosunku zobowiązaniowego (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 353[1] k.c.), a także iż charakter postanowień umowy dotyczących zasad ustalania kursów walut sprawia, że są one postanowieniami niedozwolonymi (abuzywnymi). Sąd podzielił w całości argumentację Kancelarii, co doprowadziło do stwierdzenia nieważności umowy kredytu oraz zasądzenia zwrotu świadczenia nienależnego zgodnie z dominującą w doktrynie jak i orzecznictwie tzw. teorią dwóch kondykcji.

Powyższe niezbicie dowodzi, iż know how Kancelarii jest skuteczne. Zarówno w prowadzonych, jak i zakończonych przez nas sprawach sędziowie uznają, iż umowy kredytów indeksowanych/denominowanych w CHF są nieważne. Z powodzeniem prowadzimy także sprawy przedsiębiorców przeciwko bankom.

Sprawę prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski 

Możliwość komentowania Kolejna wygrana kredytobiorcy w sporze z bankiem ! Sąd wydaje wyrok na posiedzeniu niejawnym w sprawie przeciwko PEKAO S.A. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!