Kancelaria Radców Prawnych

postanowienie getin noble
Nasze wyroki

Umowa kredytu Banku Millennium znów nieważna!

Wyrok wydany w 11 miesięcy od dnia złożenia pozwu

Sprawa dotyczyła oceny umowy kredytu indeksowanego w CHF zawartej w 2008 roku z Bankiem Millennium S.A. Wyrokiem z dnia 29.09.2021 r. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny w sprawie II C 1366/20 (SSO Mariusz Metera) zasądził zwrot świadczenia nienależnego na rzecz kredytobiorców (teoria dwóch kondykcji) i ustalił nieważność umowy kredytu, a więc również i w tej sprawie Sąd, podzielił istnienie interesu prawnego strony powodowej, a hipoteka będzie mogła być wykreślona bez odrębnego postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał m.in. że podziela w całości zarzuty abuzywności klauzul spreadowych zawartych w umowie, co czyni umowę niewykonalną oraz pozbawioną świadczenia głównego. Sąd wskazał również, że nie jest dopuszczalna sytuacja w której kwota kredytu jest przeliczana po kursie kupna na potrzeby indeksacji, a następnie raty kredytu są przeliczane po kursie sprzedaży. Gdyby bowiem kredytobiorca spłacił kredyt w tym samym dniu, w którym go zaciągnął, kwota spłaty byłaby już wyższa. Jest to dokładnie taka argumentacja jaką posługuje się nasza Kancelaria.

Sprawę prowadzą: r.pr. Marcin Wojciński i r.pr. Maciej Dujka.

Millenium - wyrok - unieważnienie umowy ws kredytu CHF

Możliwość komentowania Umowa kredytu Banku Millennium znów nieważna! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!