Kancelaria Radców Prawnych

bank millennium
Nasze wyroki

Koniec roku nieprzychylny dla Banku Millennium. Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 30 grudnia 2022 roku orzeka o nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF

Miło nam poinformować o ostatnim uzyskanym przez Kancelarię w 2022 roku wyroku w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. korzystnym dla kredytobiorcy. Sąd nie pozostawia wątpliwości, iż mechanizm indeksacji stosowany niegdyś przez Bank Millennium SA w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej był mechanizmem niedozwolonym.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. w dniu 30 grudnia 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt XXVIII C 6/21, SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska), zgodnie z treścią którego ustalił nieistnienie stosunku prawnego z uwagi na na nieważność umowy kredytu oraz zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji (w tym raty kapitałowo-odsetkowe, składki ubezpieczeniowe, prowizję za uruchomienie kredytu oraz opłatę za wydanie zaświadczenia), obciążając Bank całością kosztów procesu (których wyliczenie pozostawiono referendarzowi sądowemu). Powództwo oddalono w części – jedynie w zakresie części żądania odsetkowego (Sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia pouczenia kredytobiorcy na rozprawie o skutkach nieważności umowy kredytu).

Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego do CHF z 2006 roku.

Sprawę prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski oraz r.pr. Miłosz Filip

wyrok millennium unieważnienie umowy kredytu
Możliwość komentowania Koniec roku nieprzychylny dla Banku Millennium. Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 30 grudnia 2022 roku orzeka o nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!