Kancelaria Radców Prawnych

uniewaznienie kredytu pekao
Nasze wyroki

Umowy kredytu zawarte przed wejściem Polski do UE nie stanowią problemu! Mamy kolejny prawomocny wyrok

Pekao S.A. ponownie przegrywa z wywodami Kancelarii. Co istotne prawomocnie i w sprawie dotyczącej umowy zawartej w 2002 roku.

Niezwykle miło nam poinformować, że Sąd Apelacyjny w Lublinie wydał w dniu 28 lipca 2023 r. wyrok (sygn. akt I ACa 1128/22), zgodnie z treścią którego oddalił w całości apelację Banku od korzystnego wyroku I instancji oraz zasądził od Banku całość kosztów postępowania przed Sądem II instancji.

Prawomocny wyrok dotyczy umowy zawartej w 2002 roku, a więc przed wejściem Polski do UE i stanowi kolejny jaskrawy dowód na to, że skutecznie o swoje prawa mogą walczyć również kredytobiorcy, którzy zawarli umowy kredytu z udziałem walut obcych przed wejściem Polski do Unii.

Prawomocny wyrok zapadł w niewiele ponad 2 lata od dnia złożenia pozwu, co stanowi bardzo dobry wynik, zważywszy na średni czas postępowań sądowych w sprawach frankowych.

Sprawę prowadzi r.pr. Konrad Korzybski

wyrok uniewaznienie kredytu frankowego pekao
wyrok uniewaznienie kredytu frankowego pekao
Możliwość komentowania Umowy kredytu zawarte przed wejściem Polski do UE nie stanowią problemu! Mamy kolejny prawomocny wyrok została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!