Kancelaria Radców Prawnych

bank-millennium-wyrok-frankowy
Nasze wyroki

Przegrana Banku Millennium S.A. w trzech kolejnych sprawach dotyczących kredytów indeksowanych do CHF. Sądy nie mają wątpliwości co do nieważności umów

Miło nam poinformować o kolejnych trzech wyrokach uzyskanych w ostatnim czasie przez Kancelarię, wydanych w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych do CHF zawartych z Bankiem Millennium SA:

  1. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny z dnia 20.01.2023 r. (XXVIII C 11848/21, SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska)

We wskazanym orzeczeniu ustalono nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF Banku Millennium S.A. z 2005 roku oraz zasądzono świadczenie nienależne zgodnie z teoria dwóch kondykcji. Bank obciążono całością kosztów procesu. Odsetki zasądzono od dnia pouczenia przez sąd o skutkach nieważności umowy kredytu (Sąd uznał, że pouczenie strony powodowej na rozprawie o skutkach nieważności umowy i odebranie oświadczenia o zgodzie na ustalenie nieważności umowy sprawia, iż brak jest podstaw do zasądzenia odsetek ustawowych za okres wcześniejszy – takie stanowisko Sądu jest niestety sprzeczne z funkcjami i celami Dyrektywy 93/13).

Pozew wpłynął do sądu w sierpniu 2021 roku, a zatem wyrok zapadł w 17 miesięcy . Sprawę prowadzi r.pr. Konrad Korzybski.

  1. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny z dnia 31.01.2023 r. (XXVIII C 9836/21, SSR del. Edyta Sornat-Unisk):

We wskazanym orzeczeniu ustalono nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF Banku Millennium S.A. z 2006 roku oraz zasądzono świadczenie nienależne zgodnie z teoria dwóch kondykcji. Bank obciążono całością kosztów procesu. Odsetki zasądzono od dnia pouczenia przez sąd o skutkach nieważności umowy kredytu (Sąd uznał, że pouczenie strony powodowej na rozprawie o skutkach nieważności umowy i odebranie oświadczenia o zgodzie na ustalenie nieważności umowy sprawia, iż brak jest podstaw do zasądzenia odsetek ustawowych za okres wcześniejszy – takie stanowisko Sądu jest niestety sprzeczne z funkcjami i celami Dyrektywy 93/13).

Pozew wpłynął do sądu w lipcu 2021 roku, a zatem wyrok zapadł w 18 miesięcy Sprawę prowadzi r.pr. Miłosz Filip.

  1. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny z dnia 31.01.2023 r. (XXVIII C 15687/21, SSR del. Tomasz Leszczyński):

We wskazanym orzeczeniu ustalono nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF Banku Millennium S.A. z 2006 roku oraz zasądzono świadczenie nienależne zgodnie z teoria dwóch kondykcji. Bank obciążono całością kosztów procesu. Odsetki zasądzono od dnia doręczenia odpisu pozwu.

Pozew wpłynął do sądu w listopadzie 2021 roku, a zatem wyrok zapadł w 14 miesięcy. Sprawę prowadzi r.pr. Konrad Korzybski.

Możliwość komentowania Przegrana Banku Millennium S.A. w trzech kolejnych sprawach dotyczących kredytów indeksowanych do CHF. Sądy nie mają wątpliwości co do nieważności umów została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!