Kancelaria Radców Prawnych

uniewaznienie kredytu wyrok bph
Nasze wyroki

Umowa kredytu denominowanego w CHF Banku BPH S.A. nieważna w całości! Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie

Miło nam poinformować o kolejnym korzystnym dla kredytobiorcy wyroku – tym razem dotyczącym umowy Banku BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. w dniu 28 grudnia 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt I C 465/21, SSO Waldemar Nawrocki), zgodnie z treścią którego ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu. Odsetki ustawowe za opóźnienie zasądzono od dnia złożenia na piśmie oświadczenia o zgodzie kredytobiorcy na ustalenie nieważności umowy kredytu. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano kredytobiorcę.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego w CHF z 2005 roku, która zawierała abuzywne klauzule denominacyjne w załączniku nr 7 do umowy kredytu.

Pozew złożono w maju 2021 r. , a zatem wyrok zapadł w mniej niż 2 lata.

Sprawę prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski i r.pr. Miłosz Filip

unieważnienie kredytu frankowego
uniewaznienie umowy frankowej
Możliwość komentowania Umowa kredytu denominowanego w CHF Banku BPH S.A. nieważna w całości! Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!