Kancelaria Radców Prawnych

wyrok bnp paribas uniewaznienie kredytu
Nasze wyroki

Umowa kredytu denominowanego dawnego Fortis Bank uznana za nieważną. Sąd nie podziela argumentacji banku co do walutowego charakteru umowy

Miło nam poinformować o kolejnym wyroku w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. korzystnym dla kredytobiorcy – tym razem dotyczącym trudniejszego wzorca umownego tj. umowy dawnego Fortis Bank Polska S.A. z 2006 roku.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 9 marca 2023 r. wydał wyrok (sygn. akt XXVIII C 1862/21, SSO Joanna Iwona Golda-Pauszek), zgodnie z treścią którego ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego w CHF dawnego Fortis Bank (umowa z 2006 roku) oraz zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu.

Pozew oddalono co do części roszczenia odsetkowego, co jest sprzeczne z Dyrektywą 93/13.

Wzorce umowne Fortis Bank Polska S.A. są postrzegane jako trudniejsze ze względu na hipotetyczną możliwość wypłaty jak i spłaty kredytu w CHF od samego początku.

Jeśli chodzi o zarzuty banku, jakoby kredytobiorca mógł od początku spłacać kredyt w CHF (i dzięki temu „nie korzystać” z klauzul abuzywnych), to w sprawach dotyczących umów dawnego Fortis Bank Polska S.A. forsujemy pogląd – wyrażany niejednokrotnie przez Sądy – iż nie jest rolą konsumenta weryfikowanie czy spłacając kredyt w PLN będzie on postępował zgodnie z prawem. To rolą banku jest takie skonstruowanie umowy, aby była ona ważna. Skoro konsument realizuje swoje uprawnienia umowne do spłaty kredytu w PLN to nie można czynić mu z tego tytułu zarzutu i podnosić, że od początku winien był spłacać kredyt w CHF, tak aby nie korzystać z klauzul abuzywnych. Nie można przerzucać na konsumenta negatywnych skutków zaniedbań banku.

Jeśli chodzi o wypłatę kredytu i zarzuty banku, jakoby kredytobiorca mógł zażądać wypłaty kredytu w CHF (i dzięki temu „nie korzystać” z klauzul abuzywnych, to prowadzonych przez nas sprawach podnosimy, iż w istocie to cel kredytowania determinował walutę wypłaty kredytu. Skoro finansowano zobowiązanie na terenie Polski i transakcja odbywała się w walucie polskiej, to nie było logicznego uzasadnienia, aby dokonywać wypłaty kredytu w CHF.

Sprawę prowadzi: r.pr. Miłosz Filip

Możliwość komentowania Umowa kredytu denominowanego dawnego Fortis Bank uznana za nieważną. Sąd nie podziela argumentacji banku co do walutowego charakteru umowy została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!