Kancelaria Radców Prawnych

wyrok boś bank
Nasze wyroki

Umowa kredytu denominowanego BOŚ S.A. uznana przesłankowo za nieważną

Miło nam poinformować o kolejnym wyroku w sprawie przeciwko BOŚ S.A. korzystnym dla kredytobiorcy – dotyczącym umowy kredytu denominowanego, która została wykonana przed złożeniem pozwu (kredyt spłacony w całości).

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w sprawie przeciwko BOŚ S.A. w dniu 4 maja 2023 r. wydał wyrok (sygn. akt III C 1847/21, SSO Radosław Olszewski), zgodnie z treścią zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu.

Sąd przesłankowo ustalił nieważność umowy kredytu, mając na względzie, że kredyt został w całości spłacony, a umowa kredytu nie była już wykonywana – jest to zatem kolejne potwierdzenie, iż sam fakt dokonania całkowitej spłaty kredytu nie zamyka drogi do chodzenia roszczeń. Przesłankowe ustalenie nieważności umowy kredytu oznacza, iż Sąd nie orzeka o nieważności w sentencji wyroku. W takim przypadku Sąd zasądza zwrot świadczenia nienależnego, uznawszy że umowa jest nieważna.

Powództwo oddalono jedynie co do części roszczenia odsetkowego. Sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia gdy Sąd pouczył powodów o skutkach nieważności umowy kredytu oraz odebrał od nich oświadczenie, iż chcą skorzystać z ochrony konsumenckiej.

Pozew złożono w listopadzie 2021 r., a więc wyrok zapadł w 18 miesięcy.

Sprawę prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski

Możliwość komentowania Umowa kredytu denominowanego BOŚ S.A. uznana przesłankowo za nieważną została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!