Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Raiffeisen Bank International AG pokonany w ekspresowym tempie 7 miesięcy!

Miło nam poinformować, że reprezentowani przez nas Klienci pokonali Raiffeisen Bank International AG w sprawie dotyczącej umowy kredytu indeksowanego.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w osobie SSR del. Agnieszki Kossowskiej wydał w dniu 31 marca 2022 r. wyrok (sygn. akt XXVIII C 11148/21), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości oraz zasądził od banku na rzecz naszych Klientów dochodzone spłaty w całości.

Warto odnotować, że pozew złożono pod koniec sierpnia 2021 roku, a zatem wyrok zapadł w ekspresowym tempie zaledwie 7 miesięcy. Wyrok wydano po przeprowadzeniu jednej rozprawy, na której przesłuchano kredytobiorców. Sąd pominął wniosek dowodowy pozwanego o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka oraz opinii biegłego.

Powództwo oddalono jedynie w zakresie odsetek ustawowych, mając na względzie, iż Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania (art. 496 k.c. i art. 497 k.c.). Tym niemniej, w naszej ocenie, zarzut zatrzymania podniesiony przez Bank na rozprawie nie zasługiwał na uwzględnienie i w tym zakresie Kancelaria złoży apelację. Podnoszony niejednokrotnie w sprawach frankowych przez Banki zarzut zatrzymania, nie może odnieść skutku, z następujących, niezależnych od siebie przyczyn:

  • umowa kredytu nie należy do umów wzajemnych, natomiast wyłącznie w odniesieniu do tego rodzaju umów może być podniesiony zarzut zatrzymania,
  • strona powodowa zwróciła pozwanemu wysokość środków otrzymanych na podstawie nieważnej Umowy, przez co należy uznać, że zostały one co najmniej zaoferowane do zwrotu,
  • podniesienie zarzutu zatrzymania pozostaje sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i stanowi nadużycie prawa (art. 5 k.c.),
  • uwzględnienie zarzutu zatrzymania prowadzi do zniweczenia ochrony konsumenckiej wynikającej z Dyrektywy 93/13,
  • konieczność zapewnienia ochrony na mocy Dyrektywy 93/13 wymaga zaniechania stosowania przepisów art. 496 k.c. i art. 497 k.c.
  • zarzut zatrzymania na gruncie sprawy jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa i ratio legis normy prawnej zawartej w art. 496 k.c.

Sprawę prowadzą: r.pr. Miłosz Filip i r.pr. Konrad Korzybski

wyrok_Raiffeisen_31_03_2022_SO_Warszawa_mec

Możliwość komentowania Raiffeisen Bank International AG pokonany w ekspresowym tempie 7 miesięcy! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!