Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Prawomocna nieważność umowy PEKAO S.A. (dawny BANK BPH S.A.) w sprawie wspólnika Kancelarii

Drodzy Państwo, miło nam poinformować, iż w sprawie wspólnika Kancelarii r.pr. Konrada Korzybskiego, jako kredytobiorcy przeciwko Bankowi PEKAO S.A. (dawny BANK BPH S.A.) dotyczącej kredytu denominowanego w CHF, Sąd apelacyjny wyrokiem z dnia 17 marca 2022 r. (VI ACa 113/21) oddalił w całości apelację Banku od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 8 grudnia 2020 r.

Jeśli chodzi o postępowanie przed Sądem I instancji trzeba wskazać, że wyrokiem z dnia 8 grudnia 2020 r. (XXV C 533/18,  SSR del. Adam Mitkiewicz) Sąd USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ UMOWY kredytu hipotecznego zawartego między stronami, stosując teorię salda. Sąd podzielił w całości argumentację strony powodowej co do abuzywności klauzul waloryzacyjnych, uznając iż skutkiem ich wyeliminowania musi być nieważność umowy kredytu. Apelację składał jedynie Bank.

W dniu 17 marca 2022 r. przedstawioną na rozprawie przed Sądem Apelacyjnym przez r.pr. Miłosza Filipa argumentację, podzielił w całości Sąd Apelacyjny, uznając iż umowy nie można uznać za ważną wobec jej sprzeczności z ustawą tj. sprzeczności z prawem bankowym (art. 58 §1 k.c. w zw. z art. 69 ustawy prawo bankowe), sprzeczności z zasadą swobody umów (art. 58 §1 k.c. w zw. z art. 3531 k.c), a także wobec braku możliwości utrzymania stosunku prawnego na skutek eliminacji klauzul abuzywnych.

Sprawę prowadził: r.pr. Miłosz Filip.

 

Możliwość komentowania Prawomocna nieważność umowy PEKAO S.A. (dawny BANK BPH S.A.) w sprawie wspólnika Kancelarii została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!