Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Nieważność umowy Banku PEKAO S.A. (dawny BANK BPH S.A.)

Drodzy Państwo, miło nam poinformować, iż w sprawie wspólnika Kancelarii r.pr. Konrada Korzybskiego, jako kredytobiorcy  przeciwko Bankowi PEKAO S.A.  (dawny BANK BPH S.A.) dotyczącej kredytu denominowanego w CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie  XXV Wydział Cywilny w składzie SSR del. do SO Adam Mitkiewicz, wyrokiem z dnia 8 grudnia 2020 r. sygn. akt XXV C 533/18.

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ UMOWY kredytu hipotecznego zawartego między stronami, stosując teorię  salda. Sąd podzielił w całości argumentację strony powodowej co do abuzywności klauzul waloryzacyjnych, uznając iż skutkiem ich wyeliminowania musi być nieważność umowy kredytu.

Sprawę prowadzili: r.pr. Maria Kozłowska i r.pr. Miłosz Filip. Brawo Sąd! Brawo Mecenasi!

niewaznosc umowy

 

Możliwość komentowania Nieważność umowy Banku PEKAO S.A. (dawny BANK BPH S.A.) została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!