Kancelaria Radców Prawnych

uniewaznienie kredytu getin
Nasze wyroki

Nasi Klienci dołączają do wąskiego grona frankowiczów z prawomocnym wyrokiem przeciwko Getin Bank po ogłoszeniu upadłości!

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w dniu 25 kwietnia 2024 r. wyrok (sygn. akt V ACa 2087/23), w składzie SSA Aleksandra Kempczyńska – zgodnie z treścią którego oddalił apelację Getin Banku w zakresie pkt. 1 wyroku Sądu Okręgowego. Rzeczony punkt pierwszy dotyczy ustalenia nieważności umowy kredytu. Tym samym w sposób prawomocny przesądzono, iż umowa naszych Klientów jest nieważna, co powoduje iż są wolni od dalszej spłaty rat oraz mogą bezproblemowo wykreślić hipotekę z księgi wieczystej.

Wyrok ma charakter częściowy, ponieważ w części zasądzającej należności na rzecz Klientów postępowanie musi być zawieszone dopóki trwa postępowanie upadłościowe.

Prawomocnych wyroków dotyczących Getin Banku po ogłoszeniu upadłości nie ma w Polsce wiele, ponieważ sędziowie mają mnóstwo (często nieuzasadnionych) wątpliwości m.in. co do tego czy postępowanie może toczyć się jedynie w zakresie ustalającym nieważność umowy kredytu. W tych okolicznościach prezentowany wyrok ma charakter niemal precedensowy.

Sprawę prowadzili r.pr. Marcin Wojciński i r.pr. Maciej Dujka, przy merytorycznym wsparciu r.pr. Konrada Korzybskiego, r.pr. Miłosza Filipa, r.pr. Katarzyny Matuszczak i r.pr. Macieja Rączkowskiego.

Serdecznie gratulujemy naszym Klientom!

uniewaznienie kredytu getin noble
uniewaznienie kredytu getin noble
Możliwość komentowania Nasi Klienci dołączają do wąskiego grona frankowiczów z prawomocnym wyrokiem przeciwko Getin Bank po ogłoszeniu upadłości! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!