Kancelaria Radców Prawnych

uniewaznienie wyroku bnp paribas
Nasze wyroki

Kolejne zabezpieczenie roszczenia w sprawie kredytobiorców przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.

W sprawie kredytobiorców przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. dotyczącej kredytu budowlanego w walucie wymienialnej zawartej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA., Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Agnieszka Kossowska, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 roku (sygn. akt XXVIII C 759/21) udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu m.in poprzez wstrzymanie obowiązku płatności rat kredytu.

W rozpoznawanej sprawie Sąd oceniał umowę kredytu budowlanego w walucie wymienialnej z 2007 roku. Kredyt został denominowany do CHF, gdyż wypłata i spłata kredytu następowała w PLN (§ 37 ust. 1 i 2 Regulaminu). Spłata następowała poprzez obciążenie przez Bank konta kredytobiorców (§ 4 ust. 7 Umowy).Wypłata, jak i spłata kredytu następowała w złotych po przeliczeniu waluty obcej CHF wedle kursu kupna/sprzedaży waluty obowiązującego w Banku (§ 37 ust. 1 i 2 Regulaminu). Analogicznie, odsetki, prowizje oraz opłaty podlegały spłacie w PLN przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut obowiązującego w Banku (§ 38 ust. 1 Regulaminu).

W sprawie podnoszono m.in. zarzut nieważności umowy wobec jej sprzeczności z ustawą tj. art. 69 ust. 2 pkt 2ustawy Prawo bankowe wobec braku uzgodnienia kwoty kredytu; a także okoliczność, iż umowa kredytu zawiera klauzule niedozwolone (abuzywne) wskutek czego – po eliminacji z niej postanowień abuzywnych – umowa pozostaje nieważna, jako niemożliwa do wykonania. W świetle podniesionej przez Kancelarię argumentacji Sad uznał, iż uprawdopodobniono roszczenie, jak i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

W ostatnim okresie do Kancelarii spływa lawina pozytywnych rozstrzygnięć w przedmiocie zabezpieczeń. Odnotować należy, że ostatnimi czasy Kancelaria opracowała zupełnie nową, szeroką argumentację w tym zakresie, co pozwala na uzyskiwanie pozytywnych dla Klientów rozstrzygnięć.

Sprawę prowadzą: r.pr. Miłosz Filip oraz r.pr. Konrad Korzybski

Możliwość komentowania Kolejne zabezpieczenie roszczenia w sprawie kredytobiorców przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!