Kancelaria Radców Prawnych

kredyty frankowe - wyroki millennium
Nasze wyroki

Prawomocny wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A. Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdza zasadność ustalenia nieważności umowy kredytu

Miło nam poinformować, iż w sprawie przeciwko Getin Noble Bank SA. dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF z 2007 roku (dawny Getin Bank SA w Katowicach S.A.), Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 09 grudnia 2022 r. (V ACa 661/22, SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) potwierdził, iż umowa kredytu pozostawała nieważna.

Jeśli chodzi o postępowanie przed Sądem I instancji wskazać należy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 17 marca 2022 r. (II C 1117/20, SSO Barbara Pyz-Kędzierska) ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartego między stronami oraz zasądził całe świadczenie nienależne, stosując teorię dwóch kondykcji. Powództwo oddalono jedynie w zakresie części roszczenia odsetkowego (co do kilku dni). W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano kredytobiorcę. Sąd podzielił w całości argumentację strony powodowej co do abuzywności klauzul indeksacyjnych, uznając, iż skutkiem ich wyeliminowania musi być nieważność umowy kredytu.

Apelację od w/w wyroku złożył bank zaskarżając wyrok w całości. Tym niemniej, apelacja banku okazała się bezzasadna co do zarzutów dotyczących wadliwego rozstrzygnięcia w przedmiocie ustalenia nieważności umowy kredytu oraz zasądzenia świadczenia nienależnego zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Apelacja banku została uwzględniona jedynie w części wobec podzielenia przez Sąd Apelacyjny zarzutu potrącenia (co notabene jest dla kredytobiorcy korzystne, biorąc pod uwagę, iż wobec Getin Noble Bank S.A. wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne a bank jest zagrożony upadłością – w przypadku ogłoszenia upadłości kredytobiorca nie będzie już musiał składać oświadczenia o potrąceniu syndykowi przy zgłoszeniu wierzytelności ) oraz w części co do rozstrzygnięcia o odsetkach ustawowych za opóźnienie (wedle Sąd Apelacyjnego były one należne dopiero od momentu pouczenia powoda przez Sąd Okręgowy o skutkach nieważności umowy kredytu).

Sąd Apelacyjny uznał, iż umowy nie można uznać za ważną wobec braku możliwości utrzymania w mocy stosunku prawnego na skutek eliminacji klauzul abuzywnych (abuzywność klauzuli indeksacyjnej), a także wobec abuzywności klauzuli ryzyka walutowego.

Pozew złożono w maju 2020 r., a zatem prawomocny wyrok uzyskano w 2,5 roku.

Sprawę prowadził w obu instancjach: r.pr. Miłosz Filip.

Możliwość komentowania Prawomocny wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A. Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdza zasadność ustalenia nieważności umowy kredytu została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!