Kancelaria Radców Prawnych

Santander-Bank-Polska
Nasze wyroki

Kolejne ekspresowo wydane postanowienie o zabezpieczeniu – Santander Bank Polska S.A.

W sprawie kredytobiorców przeciwko Santander Bank Polska S.A.  dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie I  Wydział Cywilny w składzie SSO Paweł Stosio, postanowieniem z dnia 12 marca 2021 r. sygn. akt I C 1229/21 udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu oraz zakazanie pozwanemu bankowi przekazywania do Biura Informacji Kredytowej SA oraz Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor SA informacji o niedokonywaniu przez powodów spłat do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy o kredyt hipoteczny z 2008 roku, zawartej z Kredyt Bank S.A., którego następcą prawnym jest Santander Bank Polska S.A. Kredyt jest kredytem indeksowanym do CHF, bowiem kwota kredytu została wyrażona w umowie w PLN a następnie przeliczona na CHF. Kredyt został wypłacony i był spłacany w polskich złotych, przez co kwota kredytu musiała być zwrotnie przeliczana z CHF na PLN po kursie dowolnie ustalanym przez bank.

W tych okolicznościach, po raz kolejny Sąd Okręgowy podzielił argumentację Kancelarii, uznając za uprawdopodobnione, iż umowa kredytu jest nieważna w całości.

Co istotne pozew został złożony w dniu 4 marca 2021 roku, zaś postanowienie zostało wydane dnia 12 marca 2021 roku, a więc zaledwie po 8 dniach od złożenia pozwu!

skanSprawę prowadzą: r.pr. Maciej Dujka oraz r.pr. Marcin Wojciński.

Brawo Sąd! Brawo Mecenasi!

Możliwość komentowania Kolejne ekspresowo wydane postanowienie o zabezpieczeniu – Santander Bank Polska S.A. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!