Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Klienci Deutsche Bank Polska SA również mogą liczyć na zabezpieczenie roszczenia. Kolejne postanowienie przeciwko bankowi !

W sprawie kredytobiorczyni przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. dotyczącej kredytu denominowanego w CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Katarzyna Dawid Birska postanowieniem z dnia 07.06.2021 r. (sygn. akt XXVIII C 5721/21) udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu.
Zabezpieczenie niezmiernie cieszy, biorąc pod uwagę, że umowy Deutsche Banku są trudniejsze do unieważnienia, aniżeli umowy pozostałych banków.

Wedle tzw. zasadniczych powodów rozstrzygnięcia ( art. 357 § 5 k.p.c.) powódka uprawdopodobniła roszczenie o ustalenie nieważności umowy kredytowej oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia tego roszczenia. Sąd miał przy tym na uwadze, iż powódka zwróciła już stronie pozwanej równowartość kwoty, którą otrzymała od Banku w wykonaniu kwestionowanej umowy kredytowej. Dalsze zatem dokonywanie wpłat na rzecz strony pozwanej może spowodować konieczność bądź wytoczenia kolejnego procesu po zakończeniu niniejszego bądź zmiany powództwa na dalszym etapie postępowania. Skoro kwota wypłacona powódce przez Bank jest niższa od kwoty dokonanych przez nią spłat, a obecnie powódka dokonywałaby spłat ponad wypłacony jej kredyt, to stanowi to argument za uwzględnieniem wniosku powódki o zabezpieczenie co do zasady.

Powyższe potwierdza pozytywną linię orzeczniczą Wydziału Frankowego, którego sędziowie w ostatnim czasie udzielają coraz więcej zabezpieczeń roszczeń – tym bardziej w sytuacji, kiedy kredytobiorca spełnił na rzecz banku świadczenie nienależne w kwocie wyższej niż kwota kapitału kredytu.

Sprawę prowadzą: r.pr. Miłosz Filip oraz r.pr. Konrad Korzybski

zabezpieczenie_Deutsche_Bank

Możliwość komentowania Klienci Deutsche Bank Polska SA również mogą liczyć na zabezpieczenie roszczenia. Kolejne postanowienie przeciwko bankowi ! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!