Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Getin Noble Bank SA pokonany – umowa kredytu nieważna. Sąd potwierdza możliwość dochodzenia roszczeń przez jednego kredytobiorców na podstawie umowy przelewu wierzytelności

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Getin Noble Bank SA w dniu 28 czerwca 2022 r. wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok (sygn. akt XXIV C 1108/20, SSR del. Krzysztof Tarapata), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości oraz zasądził całe świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu.  Powództwo oddalono jedynie co do części odsetek ustawowych za opóźnienie.

Świadczenie nienależne zasądzono na rzecz jednego z kredytobiorców, mając na względzie, iż zawarł on z pozostałymi kredytobiorcami stosowną umowę przelewu wierzytelności. Tym samym, Sąd potwierdził możliwość dochodzenia roszczeń prze jednego z kredytobiorców na podstawie umowy przelewu wierzytelności. Więcej informacji na temat możliwości dochodzenia roszczeń na podstawie umowy przelewu wierzytelności oraz na temat współuczestnictwa w procesie można przeczytać tutaj.

Sprawę prowadzi: r.pr. Miłosz Filip

wyrok getin noble

Możliwość komentowania Getin Noble Bank SA pokonany – umowa kredytu nieważna. Sąd potwierdza możliwość dochodzenia roszczeń przez jednego kredytobiorców na podstawie umowy przelewu wierzytelności została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!