Kancelaria Radców Prawnych

kredyty frankowe wyroki
Nasze wyroki

Umowa dawnego Fortis Bank Polska SA uznana za nieważną. Argumentacja banku co do walutowego charakteru kredytu zakwestionowana przez sąd. Wyrok w 14 miesięcy!

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 29 listopada 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt XXVIII C 12967/21, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak), zgodnie z treścią którego ustalił nieważność umowy kredytu dawnego Fortis Bank Polska S.A. oraz zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego dawnego Fortis Bank Polska SA z 2007 roku. Jak wiadomo, umowy dawnego Fortis Bank Polska SA uchodzą za trudniejsze do podważenia w toku postępowania sądowego ze względu na teoretyczną możliwość wypłaty kredytu w CHF oraz jego spłaty od samego początku w CHF (bank otwierał kredytobiorcom dwa rachunki osobiste – prowadzony w PLN, jak i w CHF). Mimo forsowanej przez bank tezy co do czysto walutowego charakteru kredytu, Sąd uznał, iż w istocie mamy do czynienia z kredytem denominowanym w walucie CHF, na podstawie którego musiało dochodzić do przeliczenia waluty wedle kursu ustalanego jednostronnie i arbitralnie przez bank. Wedle sądu argumentacja banku co do teoretycznej możliwości wypłaty i spłaty w CHF nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia. Sąd w całości podzielił argumentację Kancelarii.

W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano kredytobiorcę. Powództwo oddalono jedynie co do części odsetek ustawowych.

Pozew złożono w we wrześniu 2021 roku, a zatem Sąd wydał wyrok po 14 miesiącach.

Sprawę prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski

Możliwość komentowania Umowa dawnego Fortis Bank Polska SA uznana za nieważną. Argumentacja banku co do walutowego charakteru kredytu zakwestionowana przez sąd. Wyrok w 14 miesięcy! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!