Kancelaria Radców Prawnych

uniewaznienie kredytu bnp paribas
Nasze wyroki

Umowa dawnego BGŻ S.A. uznana za nieważną. Wyrok przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. na posiedzeniu niejawnym wydany w 11 miesięcy

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w dniu 26 kwietnia 2022 r. wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok (sygn. akt XXVIII C 6326/21, SSR del. Agnieszka Kossowska), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa kredytu dawnego BGŻ S.A. (obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.) jest nieważna w całości, a w konsekwencji tego zasądził od banku na rzecz naszych Klientów całe dochodzone świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano kredytobiorców. Powództwo oddalone jedynie częściowo w zakresie roszczenia odsetkowego. Pozew złożono w maju 2021 roku, a zatem wyrok zapadł w 11 miesięcy.

Powyższe ukazuje dobitnie, iż umowy kredytów denominowanych dawnego BGŻ S.A. są powszechnie kwestionowane w orzecznictwie sądów powszechnych, ze względu na wadliwy mechanizm denominacjii.

Sprawę prowadzi: r.pr. Miłosz Filip

Możliwość komentowania Umowa dawnego BGŻ S.A. uznana za nieważną. Wyrok przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. na posiedzeniu niejawnym wydany w 11 miesięcy została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!