Kancelaria Radców Prawnych

wyrok kredyty frankowe
Nasze wyroki

Raiffeisen przegrywa! Umowa kredytu spłaconego w całości uznana przesłankowo za nieważną

Miło nam poinformować o kolejnym wyroku w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG korzystnym dla kredytobiorców – dotyczącym umowy kredytu indeksowanego, która została wykonana przed złożeniem pozwu (kredyt spłacony w całości).

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International S.A. w dniu 16 maja 2023 r. wydał wyrok (sygn. akt XXVIII C 5722/21, SSO Agnieszka Kossowska), zgodnie z treścią zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu.

Sąd przesłankowo ustalił nieważność umowy kredytu, mając na względzie, że kredyt został w całości spłacony, a umowa kredytu nie była już wykonywana – jest to zatem kolejne potwierdzenie, iż sam fakt dokonania całkowitej spłaty kredytu nie zamyka drogi do chodzenia roszczeń. Przesłankowe ustalenie nieważności umowy kredytu oznacza, iż Sąd nie orzeka o nieważności w sentencji wyroku. W takim przypadku Sąd zasądza zwrot świadczenia nienależnego, uznawszy że umowa jest nieważna.

Sprawę prowadzi: r.pr. Miłosz Filip

uniewaznienie umowy frankowej wyrok
uniewaznienie umowy frankowej wyrok
Możliwość komentowania Raiffeisen przegrywa! Umowa kredytu spłaconego w całości uznana przesłankowo za nieważną została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!