Kancelaria Radców Prawnych

kredyty frankowe wyroki pko
Nasze wyroki

Prawomocny wyrok przeciwko PEKAO S.A. Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdza zasadność ustalenia nieważności umowy kredytu dawnego Banku BPH S.A.

Miło nam poinformować, iż w sprawie przeciwko PEKAO SA. dotyczącej kredytu denominowanego w CHF z 2004 roku (dawny Bank BPH SA.), Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 09 grudnia 2022 r. (VI ACa 853/21, SSA Marzena Miąskiewicz) potwierdził, iż umowa kredytu pozostawała w całości nieważna.

Jeśli chodzi o postępowanie przed Sądem I instancji wskazać należy, że wyrokiem z dnia 25.06.2021 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w sprawie III C 535/20 (SSO Konrad Gradek) ustalił, że umowa kredytu budowlano-hipotecznego jest nieważna oraz zasądził zwrot świadczenia nienależnego na rzecz kredytobiorcy (teoria dwóch kondykcji). Sąd podzielił w całości argumentację strony powodowej co do abuzywności klauzul indeksacyjnych, uznając, iż skutkiem ich wyeliminowania musi być nieważność umowy kredytu.

Apelację od w/w wyroku złożył bank zaskarżając wyrok w części uwzgledniającej powództwo. Tym niemniej, apelacja banku okazała się bezzasadna co do zarzutów dotyczących wadliwego rozstrzygnięcia w przedmiocie ustalenia nieważności umowy kredytu oraz zasądzenia świadczenia nienależnego zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Apelacja banku została uwzględniona jedynie w części co do rozstrzygnięcia o odsetkach ustawowych za opóźnienie (wedle Sąd Apelacyjnego były one należne dopiero od momentu pouczenia powódki przez Sąd Okręgowy o skutkach nieważności umowy kredytu).

Sąd Apelacyjny uznał, iż umowy nie można uznać za ważną wobec braku możliwości utrzymania w mocy stosunku prawnego na skutek eliminacji klauzul abuzywnych (abuzywność klauzuli indeksacyjnej), a także wobec abuzywności klauzuli ryzyka walutowego.

Sprawę prowadził w obu instancjach: r.pr. Konrad Korzybski.

Pekao S.A/BPH

Wyrok uzyskany przeciwko Bankowi Pekao S.A. jest kolejnym potwierdzeniem skuteczności naszych działań. Sprawami frankowymi zajmujemy się od 2016 roku, podejmując się również spraw nieoczywistych. Wnikliwa analiza zapisów zawartych w umowie oraz skuteczna argumentacja naszych specjalistów w sprawach o unieważnienie umów kredytu frankowego przeciwko Bankowi Pekao S.A. przejętych po dawnym Banku BPH S.A. w zdecydowanej większości przypadków skutkuje wydaniem wyroku korzystnego dla naszych Klientów. Z innymi wyrokami unieważniającymi umowę kredytu w Banku Pekao S.A. zapoznasz się tutaj.

Możliwość komentowania Prawomocny wyrok przeciwko PEKAO S.A. Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdza zasadność ustalenia nieważności umowy kredytu dawnego Banku BPH S.A. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!