Kancelaria Radców Prawnych

unieważnienie umowy kredytu getin noble
Nasze wyroki

Getin Noble Bank S.A. przegrywa! Umowa uznana przesłankowo za nieważną

Miło nam poinformować o kolejnym wyroku w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. korzystnym dla kredytobiorcy – dotyczącym umowy kredytu denominowanego, która została wykonana przed złożeniem pozwu (kredyt spłacony w całości).

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. w dniu 30 maja 2023 r. wydał wyrok (sygn. akt XXV C 1230/20, SSR del. Adam Mitkiewicz), zgodnie z treścią zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu.

Sąd przesłankowo ustalił nieważność umowy kredytu, mając na względzie, że kredyt został w całości spłacony, a umowa kredytu nie była już wykonywana – jest to zatem kolejne potwierdzenie, iż sam fakt dokonania całkowitej spłaty kredytu nie zamyka drogi do chodzenia roszczeń. Przesłankowe ustalenie nieważności umowy kredytu oznacza, iż Sąd nie orzeka o nieważności w sentencji wyroku. W takim przypadku Sąd zasądza zwrot świadczenia nienależnego, uznawszy że umowa jest nieważna.

Sprawę prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski

Możliwość komentowania Getin Noble Bank S.A. przegrywa! Umowa uznana przesłankowo za nieważną została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!