Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Umowa kredytu dawnego GE Money Bank SA (obecnie Bank BPH SA) uznana za nieważną.

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w dniu 27 kwietnia 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt XXVIII C 4920/21, SSO Iwona Lizakowska-Bytof), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa kredytu dawnego GE Money Bank SA (obecnie Bank BPH SA) jest nieważna w całości, a w konsekwencji tego zasądził od banku na rzecz naszego Klienta całe dochodzone świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano kredytobiorców. Powództwo oddalone jedynie częściowo w zakresie roszczenia odsetkowego. Pozew złożono w kwietniu 2021 roku, a zatem wyrok zapadł w 12 miesięcy.

Umowy dawnego GE Money Bank SA postrzegane były dotychczas jako trudniejsze do podważenia, mając na względzie konstrukcję umowną dotyczącą zasad ustalania kursów waluty.  W umowie kredytu wprawdzie wskazano, na podstawie jakich kryteriów bank ustalał kurs wymiany waluty obcej zarówno w momencie uruchomienia kredytu jak i spłaty poszczególnych rat, odnosząc je do tabeli kursów średnich NBP, przy czym kurs kupna/sprzedaży waluty został odpowiednio skorygowany o marże kupna/sprzedaży, lecz te nie zostały zdefiniowane ani nie określono ich wysokości. W oparciu zatem o zapisy zawarte w umowie kredytobiorca nie był w stanie ocenić skutków ekonomicznych wynikających z zawartej umowy kredytowej, a także ryzyka związanego z podpisaniem umowy i oszacować realnego kosztu kredytu. Jednocześnie, jak wynika z powyższego, prawo banku do ustalania kursu waluty mimo, że odniesione do średnich kursów NBP, to zostało skorygowane o marże kupna/sprzedaży ustalaną jednostronnie przez pozwany bank. Naruszenia dobrych obyczajów i rażącego naruszenia interesów konsumenta w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. należało upatrywać w sposobie indeksacji polegającym na stosowaniu kursu waluty kształtowanym dowolnie przez bank w tabelach kursowych (z uwagi na skorygowanie średnich kursów NBP o marże kupna/sprzedaży) oraz w przerzuceniu na kredytobiorcę nieograniczonego ryzyka kursowego wpisanego w konstrukcję kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej.

Obecnie sądy powszechne dostrzegają coraz częściej, iż umowy kredytów indeksowanych dawnego GE Money Bank SA pozostają wadliwe, do czego niewątpliwie przyczynił się wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 roku (C-19/20) – o czym pisaliśmy na łamach BLOGA: https://radcowie-prawni.waw.pl/blog/wyrok-tsue-z-dnia-29-kwietnia-2021-roku-c-19-20/

Sprawę prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski

Możliwość komentowania Umowa kredytu dawnego GE Money Bank SA (obecnie Bank BPH SA) uznana za nieważną. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!