Kancelaria Radców Prawnych

unieważnie wyroku getin noble
Nasze wyroki

Getin Noble Bank S.A. po raz kolejny pokonany! Nieważność umowy dawnego Getin Bank S.A.

Miło nam poinformować, iż w sprawie przeciwko Getin Noble Bank SA. dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF z 2007 roku (dawny Getin Bank SA w Katowicach S.A.), Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 17 marca 2022 r. (II C 1117/20, SSO Barbara Pyz-Kędzierska)  ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartego między stronami oraz zasądził całe świadczenie nienależne, stosując teorię dwóch kondykcji. Powództwo oddalono jedynie w zakresie części roszczenia odsetkowego (co do kilku dni). W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano kredytobiorcę.

Sąd podzielił w całości argumentację strony powodowej co do abuzywności klauzul indeksacyjnych, uznając iż skutkiem ich wyeliminowania musi być nieważność umowy kredytu.

Sąd uznał, iż umowy nie można uznać za ważną wobec jej sprzeczności z ustawą tj. sprzeczności z prawem bankowym (art. 58 §1 k.c. w zw. z art. 69 ustawy prawo bankowe), sprzeczności z zasadą swobody umów (art. 58 §1 k.c. w zw. z art. 3531 k.c.), a także wobec braku możliwości utrzymania w mocy stosunku prawnego na skutek eliminacji klauzul abuzywnych.

Sprawę prowadził: r.pr. Miłosz Filip.

Możliwość komentowania Getin Noble Bank S.A. po raz kolejny pokonany! Nieważność umowy dawnego Getin Bank S.A. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!