Kancelaria Radców Prawnych

ekspresowy wyrok raiffeisen
Nasze wyroki

Raiffeisen przegrywa w rekordowym tempie. Wyrok w 4 miesiące!

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG w dniu 3 października 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt II C 626/22, SSO Mariusz Metera), zgodnie z treścią którego ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji (zarówno w PLN jak i CHF), obciążając Bank całością kosztów procesu. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku z 2008 roku.

Raiffeisen Bank International AG znany jest z podnoszenia w toku procesów zarzutu zatrzymania. Również w przedmiotowej sprawie, na rozprawie w dniu 03.10.2022 r., podniesiono tego rodzaju zarzut. Tym niemniej, Sąd nie uwzględnił podnoszonego przez bank zarzutu zatrzymania, uznając za zasadną argumentację Kancelarii.

W zakresie zarzutu zatrzymania podnoszono w sprawie, iż jest on bezzasadny, mając na względzie m.in., że:

  • umowa kredytu nie należy do umów wzajemnych, natomiast wyłącznie w odniesieniu do tego rodzaju umów może być podniesiony zarzut zatrzymania,
  • brak jest możliwości stosowania zarzutu zatrzymania w drodze analogii do umowy niewzajemnej,
  • podniesienie zarzutu zatrzymania pozostaje sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i stanowi nadużycie prawa (art. 5 k.c.),
  • uwzględnienie zarzutu zatrzymania prowadziłoby do zniweczenia ochrony konsumenckiej wynikającej z Dyrektywy 93/13,
  • konieczność zapewnienia ochrony na mocy Dyrektywy 93/13 wymaga zaniechania stosowania przepisów art. 496 k.c. i art. 497 k.c.
  • zarzut zatrzymania na gruncie sprawy jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa i ratio legis normy prawnej zawartej w art. 496 k.c., bowiem Bank może podnieść zarzut potrącenia, który jest zarzutem dalej idącym.

Pozew wpłynął do Sądu w czerwcu 2022 r., a zatem wyrok wydano w rekordowym tempie zaledwie 4 miesięcy. Z tak sprawnego orzekania znany jest sędzia referent SSO Mariusz Metera, który bardzo sprawnie organizuje przebieg procesu.

Sprawę prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski

Możliwość komentowania Raiffeisen przegrywa w rekordowym tempie. Wyrok w 4 miesiące! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!