Kancelaria Radców Prawnych

Santander-Bank-Polska-760x430
Nasze wyroki

Porażka Santander Bank Polska SA przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sąd rozlicza kredytobiorców już w procesie, lecz uznaje bezzasadność żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Wyrok w zaledwie 13 miesięcy!

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Santander Bank Polska SA w dniu 30 września 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt XXVIII C 11808/21, SSO Aleksandra Orzechowska), zgodnie z treścią którego ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził świadczenie nienależne uwzględniając podniesiony przez bank zarzut potrącenia wierzytelności kredytobiorców z wierzytelnością banku z tytułu zwrotu kapitału kredytu. Wobec tego Sąd dokonał rozliczenia kredytobiorców już w procesie. W związku z uwzględnieniem zarzutu potrącenia koszty procesu wzajemnie zniesiono.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego EKSTRALOKUM z 2006 roku.

Santander Bank Polska SA znany jest z podnoszenia w toku procesów zarzutu zatrzymania oraz zarzutu potrącenia.  Co ciekawe w toku procesu pozwany podniósł zarzut potrącenia w zakresie zwrotu kapitału kredytu i tutaj sąd zarzut uwzględnił, ale również podniósł tenże zarzut w zakresie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. W tym przypadku jednak zarzut nie został uwzględniony, bowiem Sąd podzielił pogląd, iż roszczenie z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie kapitału pozostaje bezzasadne. (o czym na łamach BLOGA Kancelarii pisał r.pr. Miłosz Filip: https://radcowie-prawni.waw.pl/wynagrodzenie-bankow-za-bezumowne-korzystanie-z-kapitalu-w-przypadku-ustalenia-niewaznosci-umowy-kredytu-kwestionowane-w-orzecznictwie/ )

Pozew wpłynął do Sądu w dniu 30.08.2022 r., a zatem wyrok zapadł w zaledwie 13 miesięcy.

Sprawę prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski

Możliwość komentowania Porażka Santander Bank Polska SA przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sąd rozlicza kredytobiorców już w procesie, lecz uznaje bezzasadność żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Wyrok w zaledwie 13 miesięcy! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!