Kancelaria Radców Prawnych

analiza orzecznictwa
Nasze wyroki

Banki zaczynają odstępować od składania apelacji w sprawach frankowych. BOŚ S.A. realizuje wyrok Sądu Instancji

Niedawno na łamach BLOGA informowaliśmy o korzystnym dla naszego Klienta wyroku wydanym w zaledwie 13 miesięcy przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. (wyrok z dnia 29 sierpnia 2022 r. , sygn. XXVIII C 8647/21, SSR del. Piotra Grenda). Treść wskazanego wyroku prezentowaliśmy na łamach BLOGA: https://radcowie-prawni.waw.pl/bank-ochrony-srodowiska-s-a-pokonany-sad-ustala-nieistnienie-stosunku-prawnego-wynikajacego-z-umowy-kredytu-chf-wyrok-w-13-miesiecy/

Zgodnie z polityką banków, którym zależy na wzbudzaniu wśród Frankowiczów wrażenia, iż walka z bankiem jest trudna i długotrwała, standardowo składają one wszelkie możliwe środku zaskarżenia, w tym zażalenia na postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia oraz apelacje od wyroków sądów I instancji. Jak się jednak okazuje, w kolejnej prowadzonej przez Kancelarię sprawie bank – po zapoznaniu z treścią uzasadnienia wyroku – odstąpił dobrowolnie od składania apelacji oraz wyraził wolę niezwłocznej realizacji wyroku. Klienci uzyskali zatem prawomocne ustalenie nieważności umowy kredytu oraz zasądzenie zwrotu świadczenia nienależnego (wedle teorii dwóch kondykcji) w niewiele ponad rok.

Powyższe pokazuje to, iż banki coraz częściej zaczynają odstępować od wnoszenia apelacji od wyroków wydawanych przez Sądy I instancji w sprawach kredytów indeksowanych do CHF/denominowanych w CHF. Notabene, wnoszone przez Banki apelacje – jak pokazują statystyki – skazane pozostają na niepowodzenie. Być może w niedalekiej przyszłości nastąpi odwrócenie aktualnego trendu zaskarżania przez banki wszystkich wydanych w sprawach frankowych wyroków w kontekście całkowitej nieopłacalności tego rodzaju taktyki procesowej.

Możliwość komentowania Banki zaczynają odstępować od składania apelacji w sprawach frankowych. BOŚ S.A. realizuje wyrok Sądu Instancji została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!