Kancelaria Radców Prawnych

pko bank uniewaznienie umowy kredytu
Nasze wyroki

Prawomocnie wygrywamy z PKO BP (wzorzec Własny Kąt). Umowa ramowa. Rzekoma negocjacja kursu wypłaty

Krok po kroku kruszymy kolejne bariery argumentacji kreowane przez banki. Tym razem pokonaliśmy (i to prawomocnie) PKO BP w sprawie, gdzie Klienci podpisali tzw. umowę ramową na podstawie której, rzekomo mieli oni mieć możliwość negocjacji kursu, po jakim nastąpi wypłata kredytu. W ocenie banku niwelowało to abuzywność klauzul zawartych w umowie kredytu. Sąd Okręgowy w Płocku podzielił jednak argumentację naszej Kancelarii, zgodnie z którą, sam fakt zawarcia umowy ramowej nie dowodzi faktu rzetelnych i wyrównanych negocjacji. Nadto umowa ramowa była poza stosunkiem prawnym wynikającym z umowy kredytu (był to odrębny dokument a nie zapis w umowie kredytu). Bank odwołał się od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku.

Wyrokiem z dnia 29 grudnia 2023 roku (sygn. akt I ACa 2812/22) Sąd Apelacyjny w Łodzi, w składzie SSA Marek Kruszewski, oddalił apelację PKO BP, korygując wyrok nieznacznie w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie, które i tak przyznane zostały aż od 2020 roku! Tym samym wygrana naszych Klientów uprawomocniła się, a wyrok SO w Płocku podlega rozliczeniu.

Sprawę prowadzili r.pr. Marcin Wojciński i r.pr. Maciej Dujka

uniewaznienie wyroku
uniewaznienie wyroku
Możliwość komentowania Prawomocnie wygrywamy z PKO BP (wzorzec Własny Kąt). Umowa ramowa. Rzekoma negocjacja kursu wypłaty została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!