Kancelaria Radców Prawnych

uniewaznienie kredytu frankowego wyrok
Nasze wyroki

PEKAO SA przegrywa w sprawie dotyczącej kredytu spłaconego

Miło nam poinformować o kolejnym wyroku w sprawie przeciwko PEKAO S.A. korzystnym dla kredytobiorcy.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, II Wydział Cywilny w sprawie przeciwko PEKAO S.A. w dniu 24.07.2023 r. wydał wyrok (sygn. akt II C 223/21, SSO Małgorzata Dubinowicz-Motyk), zgodnie z treścią którego zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu. Odsetki zasądzono od dnia następnego po rozprawie, na której odebrano oświadczenie od powoda o zgodzie na ustalenie nieważności umowy – co jest sprzeczne z Dyrektywą 93/13.

Sąd przesłankowo ustalił nieważność umowy kredytu, mając na względzie, że kredyt został w całości spłacony, a umowa kredytu nie była już wykonywana – jest to zatem kolejne potwierdzenie, iż sam fakt dokonania całkowitej spłaty kredytu nie zamyka drogi do chodzenia roszczeń. Przesłankowe ustalenie nieważności umowy kredytu oznacza, iż Sąd nie orzeka o nieważności w sentencji wyroku. W takim przypadku Sąd zasądza zwrot świadczenia nienależnego, uznawszy że umowa jest nieważna.

Pozew wpłynął do sądu w lutym 2021 roku, a zatem wyrok zapadł w 2 lata i 5 miesięcy.

Sprawę prowadzi: r.pr. Miłosz Filip

unieważnienie kredytu frankowego wyrok
Możliwość komentowania PEKAO SA przegrywa w sprawie dotyczącej kredytu spłaconego została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!