Kancelaria Radców Prawnych

reforma kodeksu
Nasze wyroki

Kolejna nieważność umowy kredytu dawnego BPH PBK S.A. zawartej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej

Miło nam poinformować, że w kolejnej prowadzonej przez nas sprawie przeciwko PEKAO S.A. dotyczącej kredytu denominowanego w CHF (umowa BPH PBK S.A. z dnia 28.08.2002 roku), Sąd Okręgowy w Siedlcach, I Wydział Cywilny w osobie SSO Agnieszki Chomiuk-Indraszczyk w dniu 10.10.2022 r. wydał wyrok (sygn. akt I C 547/21), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa kredytu jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorcy uiszczone spłaty zgodnie z teorią dwóch kondykcji wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Powództwo uwzględniono w całości stąd też pozwanego obciążono obowiązkiem zwrotu całości kosztów procesu. W ramach zwrotu kosztów procesu zasądzono od banku:

– 10.800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu rozpoznawczym,

– 2.700 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym,

– 1.000 zł tytułem opłaty od pozwu

– 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Co ciekawe, wyrok dotyczył umowy kredytu zawartej jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Banki niejednokrotnie podnoszą, jakoby ta okoliczność miała wyłączać możliwość wzruszenia umowy. Szeroka i trafna argumentacja Kancelarii pozwala nam uzyskiwać korzystne rozstrzygnięcia także co do umów zawartych jeszcze przed wejściem Polski do UE.

Nie jest to jedyny tego typu wyrok uzyskany przez Kancelarię. Niedawno pisaliśmy na łamach BLOGA Kancelarii o wyroku wydanym przez Sad Okręgowy w Warszawie również w przypadku umowy kredytu zawartej przed wejściem Polski do UE: https://radcowie-prawni.waw.pl/blog/ustalenie-niewaznosci-umowy-kredytu-dawnego-banku-bph-pbk-s-a-zawartej-jeszcze-przed-wejsciem-polski-do-unii-europejskiej/

Sprawę prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski

Możliwość komentowania Kolejna nieważność umowy kredytu dawnego BPH PBK S.A. zawartej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!