Kancelaria Radców Prawnych

umowa-kredytu-we-frankach-raiffeisen-760x430 (4)
Nasze wyroki

Raiffeisen przegrywa przed Sądem Okręgowym w Siedlcach. Sąd uwzględnia powództwo w całości i uznaje zarzut zatrzymania za bezzasadny!

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Siedlcach, I Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG w dniu 6 października 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt I C 116/21, SSO Elżbieta Nowacka), zgodnie z treścią którego ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku z 2008 roku. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano kredytobiorcę.

Co istotne, w  toku procesu Sąd uwzględnił wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku płatności rat na czas trwania procesu.

Raiffeisen Bank International AG znany jest z podnoszenia w toku procesów zarzutu zatrzymania. Również w przedmiotowej sprawie podniesiono tego rodzaju zarzut. Tym niemniej, Sąd nie uwzględnił podnoszonego przez bank zarzutu zatrzymania, uznając za zasadną argumentację Kancelarii.

W zakresie zarzutu zatrzymania podnoszono w sprawie, iż jest on bezzasadny, mając na względzie m.in., że:

  • umowa kredytu nie należy do umów wzajemnych, natomiast wyłącznie w odniesieniu do tego rodzaju umów może być podniesiony zarzut zatrzymania,
  • brak jest możliwości stosowania zarzutu zatrzymania w drodze analogii do umowy niewzajemnej,
  • podniesienie zarzutu zatrzymania pozostaje sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i stanowi nadużycie prawa (art. 5 k.c.),
  • uwzględnienie zarzutu zatrzymania prowadziłoby do zniweczenia ochrony konsumenckiej wynikającej z Dyrektywy 93/13,
  • konieczność zapewnienia ochrony na mocy Dyrektywy 93/13 wymaga zaniechania stosowania przepisów art. 496 k.c. i art. 497 k.c.
  • zarzut zatrzymania na gruncie sprawy jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa i ratio legis normy prawnej zawartej w art. 496 k.c., bowiem Bank może podnieść zarzut potrącenia, który jest zarzutem dalej idącym.

Sprawę prowadzi: r.pr. Miłosz Filip

Możliwość komentowania Raiffeisen przegrywa przed Sądem Okręgowym w Siedlcach. Sąd uwzględnia powództwo w całości i uznaje zarzut zatrzymania za bezzasadny! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!