Kancelaria Radców Prawnych

mbank
Nasze wyroki

Wygrana Kancelarii w II instancji na skutek apelacji sporządzonej w imieniu Klientów

mBank przegrywa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, pomimo wygranej w I instancji.

Z dumą informujemy, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w dniu 27 czerwca 2023 r. wyrok (sygn. akt V ACa 605/22), zgodnie z treścią którego zasądził od mBank na rzecz naszych Klientów wszelkie uiszczone spłaty. Kredyt został całkowicie spłacony w toku postępowania przed Sądem I instancji, jednak powództwo zostało oddalone. Warto dodać, iż w I instancji orzekała SSO Eliza Kurkowska, która wedle wiedzy Kancelarii oddala wszystkie powództwa w sprawach frankowych. Wobec powyższego Kancelaria wniosła w imieniu Klientów apelację, która okazała się zasadna.

Wyrok Sądu Apelacyjnego jest kolejnym potwierdzeniem, że również kredyty spłacone (zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w jego toku) mogą stanowić podstawę skutecznych roszczeń.

Sprawę prowadzi r.pr. Konrad Korzybski

wyrok mbank
wyrok mbank
Możliwość komentowania Wygrana Kancelarii w II instancji na skutek apelacji sporządzonej w imieniu Klientów została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!