Kancelaria Radców Prawnych

deutsche-bank
Nasze wyroki

Umowa Deutsche Bank z 2010 r. (FOREX) w EUR uznana za nieważną. Kredyt spłacony

Bardzo często pytacie Państwo czy kredyty całkowicie spłacone kwalifikują się do unieważnienia. Podobne pytania padają odnośnie kredytów odniesionych do innych walut niż CHF. Odpowiedzi na oba pytania brzmią – tak, oba przypadki mogą stanowić podstawę skutecznego powództwa przeciw bankom. Najdobitniejszym potwierdzeniem powyższego jest publikowany dziś wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 19 stycznia 2024 roku (sygn. akt I C 212/21), wydany w składzie SSO Kinga Kubuj, dotyczący wzorca umowy Deutsche Banku, zgodnie z treścią którego Sąd zasądził na rzecz naszego Klienta wszystkie uiszczone spłaty. Sąd nie ustalał nieważności umowy z uwagi na całkowitą spłatę kredytu.

Unieważniona umowa uchodzi za nieco trudniejszą od umów zawieranych w Deutsche Banku do kwietnia 2009 r. Po tej dacie bank wprowadził do wzorca umownego zapis, który rzekomo miał precyzować sposób ustalania kursu waluty poprzez odniesienie go do rynku Forex oraz ustalenie pewnych czynników (zdarzeń) od których zależała dopuszczalność zmiany wysokości spreadu walutowego. Bank, broniąc się przed roszczeniami konsumentów, podnosi, że w takiej umowie kredytu uregulowano szczegółowo zasady ustalania kursu w Tabeli Kursów, co miałoby skutkować brakiem możliwości jednostronnego, arbitralnego i nieograniczonego ustalania kursu waluty przez bank na potrzeby wypłaty jak i spłaty kredytu. Argumentacja banku pozostaje jednak chybiona, ponieważ czynniki, od których uzależniono zmianę wysokości spreadu, pozostają w dużej części niejednoznaczne – przykładowo bank mógł zmieniać wysokość spreadu w zależności od: „wzrostu rzeczywistych kosztów obsługi danej usługi na skutek niezależnych od banku czynników zewnętrznych” – z twierdzenia tego de facto nie wynika nic konkretnego.

Między innymi powyższa argumentacja sprawiła, że Sąd Okręgowy uznał umowę naszego Klienta za nieważną.

Serdecznie gratulujemy naszemu Klientowi!

Sprawę prowadzi r.pr. Konrad Korzybski

wyrok deutsche bank
Możliwość komentowania Umowa Deutsche Bank z 2010 r. (FOREX) w EUR uznana za nieważną. Kredyt spłacony została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!