Kancelaria Radców Prawnych

upadlosc-banku-a -sprawa-frankowa
Nasze wyroki

Po wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wstrzymuje płatność rat!

Niezwykle miło nam zaprezentować Państwu postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2023 roku (sygn. akt VI ACa 1523/23), w którym Sąd Apelacyjny zabezpieczył powództwo naszych Klientów poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu i innych świadczeń (np. składek ubezpieczeniowych) wynikających z umowy kredytu.

Postanowienie ma charakter precedensowy, ponieważ dotychczas Sądy Apelacyjne, w tym sąd warszawski, nie wstrzymywały płatności rat. Niewątpliwie na zmianę linii orzeczniczej ma wpływ wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 roku (C 287/22). W ww. wyroku Trybunał zobligował polskie sądy do wstrzymywania płatności rat kredytów indeksowanych/denominowanych, jeśli kredytobiorcy spłacili już kwotę otrzymanego kredytu.

Prezentowane postanowienie posiada jeszcze jeden walor, a mianowicie pozwala określić w jakim kierunku zostanie rozstrzygnięta apelacja Deutsche Banku. Do udzielenia zabezpieczenia wymagane jest uprawdopodobnienie tzw. roszczenia, które w sprawach frankowych wyraża się w ocenie ważności umowy kredytu. Tym samym, jeśli Sąd Apelacyjny wstrzymał płatność rat, to uważa że umowa Klientów jest nieważna, co z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do oddalenia apelacji banku i prawomocnej wygranej naszych Klientów.

Sprawę prowadzi r.pr. Maciej Dujka

Możliwość komentowania Po wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wstrzymuje płatność rat! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!