Kancelaria Radców Prawnych

wyrok w sprawie umowy frankowej
Nasze wyroki

Ostatnia forteca zdobyta! Staraniami Kancelarii Sąd unieważnia umowę Banku DnB Nord z 2011 roku!

Argumentacja Kancelarii doprowadziła do całkowitego upadku umowy byłego DnB Nord Polska z 2011 roku, która uchodzi za niemal niemożliwą do podważenia.

Niezwykle miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał w dniu 7 lipca 2023 r. wyrok (sygn. akt XXVIII C 13775/22), zgodnie z treścią którego zasądził od DNB Bank Polska na rzecz naszej Klientki dochodzone spłaty i ustalił, że umowa jest nieważna.

Wydany wyrok potwierdza, że moc argumentów naszej Kancelarii potrafi przekonać sądy powszechne do unieważnienia nawet najtrudniejszych umów kredytu!

Za takie uchodzą umowy zawarte z byłym DnB Nord Polska po 2009 roku, ponieważ Bank określił w nich maksymalne odchylenie swojego spreadu (zwykle 9-10 %) od kursu średniego NBP. Powyższe wywołuje dyskusję co do abuzywności klauzul zawartych w tego rodzaju umowach. W naszej ocenie klauzule przeliczeniowe stosowane przez Bank DNB pozostają niedozwolone, nie z uwagi na fakt, iż były niedookreślone, lecz z uwagi na to, że przewidywały nieuzasadnioną wysokość spreadu (de facto wynagrodzenia) Banku, które było nadmiernie wygórowane.

Można wysunąć przypuszczenie, że jest to pierwszy w Polsce korzystny wyrok dotyczący umowy z Bankiem DNB zawartej po 2009 roku, ponieważ wśród powszechnie dostępnych wyroków nie sposób odnaleźć podobny judykat.

Sprawę prowadzi r.pr. Marcin Wojciński, przy merytorycznym wsparciu r.pr. Konrada Korzybskiego, r.pr. Macieja Dujki, r.pr. Miłosza Filipa, r.pr. Macieja Rączkowskiego oraz r.pr. Katarzyny Matuszczak.

Możliwość komentowania Ostatnia forteca zdobyta! Staraniami Kancelarii Sąd unieważnia umowę Banku DnB Nord z 2011 roku! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!