Kancelaria Radców Prawnych

mbank-uniewaznienie-umowy-kredytu
Nasze wyroki

mBank SA znowu przegrywa! Umowa kredytu spłaconego nieważna

Miło nam poinformować o kolejnym wyroku w sprawie przeciwko mBank SA korzystnym dla kredytobiorców – dotyczącym umowy kredytu indeksowanego, która została wykonana przed złożeniem pozwu (kredyt spłacony w całości).

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w sprawie przeciwko mBank S.A. w dniu 31 maja 2023 r. wydał wyrok (sygn. akt XXVIII C 18759/21, SSO Iwona Lizakowska-Bytof), zgodnie z treścią zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu.

Sąd przesłankowo ustalił nieważność umowy kredytu, mając na względzie, że kredyt został w całości spłacony, a umowa kredytu nie była już wykonywana – jest to zatem kolejne potwierdzenie, iż sam fakt dokonania całkowitej spłaty kredytu nie zamyka drogi do chodzenia roszczeń. Przesłankowe ustalenie nieważności umowy kredytu oznacza, iż Sąd nie orzeka o nieważności w sentencji wyroku. W takim przypadku Sąd zasądza zwrot świadczenia nienależnego, uznawszy że umowa jest nieważna.

Pozew złożono w listopadzie 2021 r.

uniewaznienie kredytu mbank wyrok
Możliwość komentowania mBank SA znowu przegrywa! Umowa kredytu spłaconego nieważna została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!