Kancelaria Radców Prawnych

Naszą misją jest zwiększanie świadomości prawnej

Rozpoczynając działalność radcy prawnego ślubowaliśmy w wykonywaniu zawodu przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości. Zasadom tym jesteśmy wierni w codziennej pracy, dlatego w trosce o stan wiedzy prawnej mieszkańców aglomeracji warszawskiej, prawnicy naszej Kancelarii udzielają bezpłatnej pomocy prawnej w ramach programu “Prawnik Pierwszego Kontaktu”. Program ten ma na celu szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy prawnej oraz przełamywanie barier związanych z powszechnym odczuciem jakoby Pomoc prawna nie była dostępna dla „przeciętnego” obywatela.
Nasza Kancelaria współpracuje w ramach programu „Prawnik Pierwszego Kontaktu” z niżej wskazanymi miastami:

Chciałbyś otrzymać bezpłatną poradę prawną, a nie możesz umówić się na spotkanie?

Napisz do Nas na [email protected]
Zwięźle opisz swój problem i zaznacz czy toczy się sprawa przed sądem.

Zapraszamy!

Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!