Kancelaria Radców Prawnych

bank-pekao-wyrok-760x430
Nasze wyroki

Prawomocna nieważność umowy kredytu BPH PBK SA zawartej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Brak podstaw do uznania zarzutu przedawnienia roszczeń kredytobiorcy.

Miło nam poinformować, że Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 21.10.2022 r. (I ACa 450/22, SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska) uwzględnił apelację kredytobiorcy i zmienił wyrok Sądu Okręgowego uznając brak podstaw do stwierdzenia przedawnienia roszczenia kredytobiorcy oraz zasądzając świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Sąd Apelacyjny podzielił argumentację Kancelarii i wskazał, iż w obecnym stanie prawnym nie można mówić o przedawnieniu jakichkolwiek roszczeń kredytobiorców, co wadliwie przyjął Sąd Okręgowy. Apelację od wyroku Sądu I instancji złożył również bank. Została ona uwzględniona jedynie w zakresie części odsetek ustawowych oraz w zakresie zarzutu zatrzymania. Fakt uwzględnienia zarzutu zatrzymania nie ma jednak praktycznego znaczenia, bowiem kredytobiorca złożył oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności, a zatem wyrok będzie musiał być zrealizowany przez bank w zakresie nadpłaty.

Pozew złożono w kwietniu 2020 roku, a więc wyrok Sądu II instancji zapadł w ok. 2,5 roku od momentu zainicjowania postępowania.

Sprawę prowadzą: r.pr. Konrad Korzybski i r.pr. Maciej Rączkowski

Informację o wyroku Sądu I instancji opublikowaliśmy na łamach BLOGA Kancelarii pod adresem: https://radcowie-prawni.waw.pl/ustalenie-niewaznosci-umowy-kredytu-dawnego-banku-bph-pbk-s-a-zawartej-jeszcze-przed-wejsciem-polski-do-unii-europejskiej

Wyrok zapadły w niniejszej sprawie to jeden z wyroków uzyskanych przez Kancelarię, a dotyczących umów kredytów zawieranych przed wejściem Polski do UE. Sądy obecnie nie widzą przeszkód do stwierdzania nieważności umów tego rodzaju.

W niedawnym czasie Kancelaria uzyskała inny jeszcze wyrok, w którym oceniano umowę BPH PBK S.A. z sierpnia 2002 roku . We wskazanej sprawie orzekał Sąd Okręgowy w Siedlcach: https://radcowie-prawni.waw.pl/kolejna-niewaznosc-umowy-kredytu-dawnego-bph-pbk-s-a-zawartej-przed-wejsciem-polski-do-unii-europejskiej

Możliwość komentowania Prawomocna nieważność umowy kredytu BPH PBK SA zawartej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Brak podstaw do uznania zarzutu przedawnienia roszczeń kredytobiorcy. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!