Kredyty frankowe – jak skutecznie walczyć z Bankiem?

  • Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach dotyczących umów z klauzulami indeksacyjnymi oraz denominowanymi
  • pierwszym krokiem jest zaproponowanie ugody z Bankiem, zabezpieczającej interesy Klienta
  • analizujemy wszystkie możliwe roszczenia w umowie Klienta; często niedozwolone klauzule umowne dotyczą również ubezpieczenia niskiego wkładu lub ubezpieczenia kredytu
  • cechuje nas dogłębna znajomość aktualnego orzecznictwa sądów polskich, orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wyznaczają linię postępowania oraz stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa