Strona główna
KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA - (22) 652 31 15

Marcin Wojciński

Radca prawny, wspólnik


Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych, prawie umów, prawie nieruchomości oraz prawie spółdzielczym i mieszkaniowym.

Dzięki jego zdolnościom negocjacyjnym, wiele sporów zostało rozstrzygniętych na drodze polubownej i arbitrażu. Bierze udział w rokowaniach od etapu planowania do realizacji zamierzeń gospodarczych.

Kontakt: [email protected]


Konrad Korzybski

Radca prawny, wspólnik


Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych, prawie bankowym, prawie spółek handlowych, prawie pracy oraz prawie ubezpieczeniowym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odszkodowań.

Od lat zajmuje się doradztwem w przedsięwzięciach na styku prawa i biznesu. Jego bogate doświadczenie przyczynia się do realizacji celów gospodarczych począwszy od etapu przygotowań i negocjacji, poprzez realizację określonego zamierzenia.

Kontakt: [email protected]


Maria Markiewicz

Radca prawny


Obecnie jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, a także Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Legitymuje się uprawnieniami sędziego szachowego i jest finalistką wielu zawodów szachowych.

Doświadczenie procesowe zdobyła prowadząc kilkaset sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, rodzinnego oraz prawa pracy.

Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych zarówno w sprawach dotyczących tzw. błędów medycznych jak i szkód komunikacyjnych. Dzięki dużemu doświadczeniu i zaangażowaniu 
w prowadzone sprawy, a także wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych udało jej się uzyskać dla Klientów wysokie odszkodowania i zadośćuczynienia. 

Świadczy także pomoc prawną na rzecz kredytobiorców w sprawach o „odfrankowienie” kredytów hipotecznych oraz unieważnienie umów kredytowych.

Jej wiedza i doświadczenie pozwala także doradzać Klientom przy rozwiązywaniu niestandardowych problemów z nieruchomościami, szczegółowej weryfikacji oraz regulowaniu stanu prawnego gruntów. Reprezentuje Klientów w sprawach o zniesienie współwłasności oraz o zwroty wywłaszczonych nieruchomości, w tym w związku z roszczeniami wynikającymi z tzw. dekretu Bieruta.

Poza prawem cywilnym, specjalizuje się w problematyce dotyczącej prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, e-commerce i IT. 

Prowadzi liczne szkolenia dla przedsiębiorców, w tym w zakresie regulaminów serwisów i e-sklepów w obrocie elektronicznym, m. in. była prelegentem na Kongresie Bezpieczeństwa Sieci w 2016 r.

Zaufaniem  cieszy się dzięki zindywidualizowanemu podejściu do każdej sprawy, a także wysokiemu poczuciu odpowiedzialności, co w połączeniu z wysokim poziomem wiedzy merytorycznej pozwala jej na skuteczną ochronę interesu Klientów.

Kontakt: [email protected]


Maciej Dujka

Aplikant radcowski, młodszy prawnik


Z wyróżnieniem ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2014 roku na pierwszym miejscu zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Kreatywnie i z zaangażowaniem analizuje problemy prawne każdej z prowadzonych spraw, przez co posiada wysoką skuteczność w ich rozwiązywaniu.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, a w szczególności prawie odszkodowawczym oraz prawie pracy. W kręgu jego zainteresowań leży również prawo spółek handlowych, prawo konkurencji, prawo pomocy publicznej (na szczeblu krajowym oraz europejskim), a także prawo nowych technologii i prawo medyczne.

Kontakt: [email protected]


Lucyna Olesińska

Młodszy prawnik


W czerwcu 2016 roku ukończyła z oceną bardzo dobrą na dyplomie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego broniąc pracę magisterską w Katedrze Kryminalistyki.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa odszkodowawczego, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków przy pracy i błędów medycznych. W sprawach tych wykorzystuje zamiłowanie do kryminalistyki, a w szczególności medycyny sądowej.

Ponadto, w naszym zespole zajmuje się problematyką upadłości konsumenckiej.

Współpracę z Kancelarią Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j. rozpoczęła w lutym 2014 roku.

Kontakt: [email protected]


ANITA GOSIEWSKA

Aplikant radcowski


Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Począwszy od stycznia 2016 r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Odbyła staż w Lizbonie w międzynarodowej kancelarii prawnej Raposo Bernardo & Associados. Posiada udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego prawniczego. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych specjalizujących się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym oraz gospodarczym. W kręgu jej zainteresowań niezmiennie pozostaje również prawo własności intelektualnej oraz prawo umów. Aktywnie angażuje się w powierzane sprawy, dbając o interes klienta i skuteczność przyjętych rozwiązań.

Kontakt: [email protected]