Upadłość konsumencka – również dla byłych przedsiębiorców

  • przeprowadzamy kompleksową analizę zadłużenia i proponujemy najkorzystniejsze możliwości jego restrukturyzacji aż po całkowite umorzenie wierzytelności
  • pomagamy przy ustaleniu wszystkich istniejących długów (również spornych bądź jeszcze niewymagalnych)
  • udzielamy bieżących porad w kontakcie z syndykiem oraz pomagamy w sporządzaniu pism procesowych
  • dzięki naszemu doświadczeniu każda nasza sprawa zakończyła się ogłoszeniem upadłości konsumenckiej
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa