Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Wydział Frankowy w ekspresowym tempie 6 miesięcy uznaje umowę dawnego Polbanku (obecnie Raiffeisen Bank International AG) za nieważną!

Miło nam poinformować, że w kolejnej prowadzonej przez nas sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF (umowa dawnego Polbanku z 2009 roku), Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w osobie SSO Agnieszki Kossowskiej w dniu 8 lutego 2022 r. wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok (sygn. akt XXVIII C 11232/21), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorczyni wszystkie uiszczone spłaty oraz koszty procesu, w tym zastępstwa procesowego. Sąd zasądzając całość świadczenia nienależnego zastosował tzw. teorię dwóch kondykcji. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano wyłącznie kredytobiorczynię. Powództwo oddalono jedynie w zakresie niewielkiej części odsetek ustawowych za opóźnienie (Sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia doręczenia stronie pozwanej odpisu pozwu).

Co ciekawe, pozew wpłynął do Sądu w dniu 19 sierpnia 2021 r., co oznacza, że wyrok wydano w ekspresowym tempie 6 miesięcy.

Sprawę prowadzą r.pr. Konrad Korzybski i r.pr. Miłosz Filip

 

wyrok_Raiffeisen_08_02_2022

Możliwość komentowania Wydział Frankowy w ekspresowym tempie 6 miesięcy uznaje umowę dawnego Polbanku (obecnie Raiffeisen Bank International AG) za nieważną! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!