Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej – również dla indywidualnych przedsiębiorców świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie wyboru ochrony prawnej dla utworów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków reprezentujemy naszych Klientów przed Urzędem Patentowym oraz przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w procedurze rejestracyjnej znaków towarowych, wzorów...

Zobacz Więcej

Bieżąca obsługa firm

Reprezentowanie Klientów w sporach, przygotowanie umów i opinii prawnych, windykacja, doradztwo w opracowaniu strategii biznesowej i wiele innych działań niezbędnych w funkcjonowaniu każdej spółki

Zobacz Więcej

Prawo handlowe

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie zakładania, przekształcania, łączenia i likwidacji spółek; opracowanie dokumentów (uchwał, porozumień, umów), due diligence (analiza kondycji firmy).

Zobacz Więcej

Prawo budowlane

Ułatwianie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia inwestycji budowlanej, przygotowanie odpowiednich umów, prowadzenie sporów sądowych związanych z wadami budowli itd.

Zobacz Więcej

Prawo spadkowe

Sporządzenie testamentu, prowadzenie postępowania o nabycie i podział spadku, reprezentowanie w sprawach o zachowek, dokładna analiza konsekwencji podatkowych.

Zobacz Więcej

Prawo rodzinne

Pomoc w delikatnych i emocjonalnych sprawach dotyczących najbliższych sobie ludzi – porady rozwodowe, pozwy, podział majątku, władza rodzicielska, alimenty itp.

Zobacz Więcej

Upadłość konsumencka

Dogłębna analiza sytuacji prawno-ekonomicznej, skompletowanie i przygotowanie dokumentacji oraz reprezentowanie Klienta na każdym z etapów prowadzonego postępowania.

Zobacz Więcej

Kredyty frankowe

Fachowa pomoc osobom, które posiadają kredyty we frankach szwajcarskich, w sprawach dotyczących umów z klauzulami indeksacyjnymi oraz denominowanymi.

Zobacz Więcej

Błędy medyczne

Reprezentowanie poszkodowanych i uzyskiwanie godnych odszkodowań medycznych za błędy lekarskie oraz działania i zaniechania ze strony pracowników służby zdrowia.

Zobacz Więcej

Wypadki komunikacyjne

Dochodzenie odszkodowań za szkodę osobową oraz majątkową powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego. Pomoc na każdym etapie: od zgłoszenia szkody po postępowanie sądowe.

Zobacz Więcej

Dekret Bieruta

Wsparcie w sprawach dotyczących własności i użytkowania gruntów na obszarze m. st. Warszawy – zwrot nieruchomości, uzyskanie odszkodowania, postępowania spadkowe itp.

Zobacz Więcej

Nieruchomości

Ogół spraw dotyczących zniesienia współwłasności, ustalenia sposobu użytkowania, wyodrębniania lokali. Wszelka pomoc przy zawieraniu umów sprzedaży, darowizny itp.

Zobacz Więcej
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa