Dekret Bieruta i wywłaszczone nieruchomości – można unieważnić postępowania administracyjne zakończone przed wieloma laty

  • wnikliwie analizujemy przebieg postępowania administracyjnego i doradzamy, czy możliwy jest zwrot nieruchomości czy uzyskanie odszkodowania odpowiadającego aktualnej wartości nieruchomości
  • przeprowadzamy niezbędne postępowania: spadkowe, dot. sprostowania nazwisk, jak również odtworzenia zaginionych akt administracyjnych
  • reprezentujemy Klienta na każdym etapie postępowania – od wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji aż po postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • dla naszych Klientów analizujemy konsekwencje podatkowe odzyskania nieruchomości/uzyskania odszkodowania
  • cechuje nas wnikliwość i skuteczność
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa