Wypadki komunikacyjne – krok po kroku

  • analizujemy każdy wypadek indywidualnie – w razie potrzeby doradzamy przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków
  • przygotowujemy zgłoszenia szkody zawierające dokumentację medyczną
  • na każdym etapie sprawy pomagamy w zebraniu dokumentacji medycznej, kosztów leczenia i opieki oraz przy zgromadzeniu dalszych dowodów
  • w postępowaniu przed sądem cywilnym niezwykle istotne jest indywidualne przedstawienie sytuacji Poszkodowanego, zrozumienie krzywdy Klienta oraz wykazanie uszczerbku w zdrowiu fizycznym i psychicznym
  • dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu doprowadzamy do  wyroku lub ugody na warunkach satysfakcjonujących Klienta
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa