Prawo własności intelektualnej – również dla indywidualnych przedsiębiorców

  • świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie wyboru ochrony prawnej dla utworów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków
  • reprezentujemy naszych Klientów przed Urzędem Patentowym oraz przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w procedurze rejestracyjnej znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków
  • badamy czy dany element słowny i/lub graficzny może być chroniony jako znak towarowy, sprawdzamy czy może dojść do naruszenia praw osób trzecich
  • sporządzamy umowy z zakresu prawa autorskiego oraz praw pokrewnych
  • przygotowujemy i opiniujemy umowy licencyjne na oprogramowanie komputerowe
  • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o ochronę wizerunku, praw autorskich, jak również czynów nieuczciwej konkurencji
  • cechuje nas bogate doświadczenie oraz wykształcenie techniczne
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa