Nieruchomości – w czym możemy pomóc?

  • w sprawach dot. własności nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz wszelkich ograniczonych praw rzeczowych
  • doradzamy przy wyborze najkorzystniejszego sposobu zniesienia współwłasności nieruchomości
  • reprezentujemy naszych Klientów m.in. w sprawach o: ochronę własności i posiadania nieruchomości, o odwołanie darowizny nieruchomości,  o zasiedzenie własności nieruchomości lub jej części, w postępowaniu przed sądem wieczystoksięgowym, cechującym się wysokim sformalizowaniem i wymagającym doświadczenia i skrupulatności
  • w powyższych sprawach świadczymy pomoc prawną zarówno w procesie uzyskania niezbędnych dokumentów, w tym wszelkich zaświadczeń, wypisów i wyrysów, jak również na etapie postępowania sądowego
  • na każdym etapie sporu dążymy do wypracowania satysfakcjonującej dla Klienta ugody
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa