Prawo budowlane – pomoc już na etapie inwestycji

  • Przygotowujemy i wszechstronnie analizujemy umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło, bądź umowy zlecenia – w zależności od potrzeb Klienta
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych
  • doradzamy w procedurach przetargowych
  • prowadzimy spory sądowe związane z wadami obiektów, reprezentując zarówno inwestorów, wykonawców, podwykonawców, jak i wspólnoty mieszkaniowe bądź osoby fizyczne
  • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych, w tym przy uzyskaniu pozwolenia na budowę, warunków zabudowy
  • przeprowadzamy postępowania o ogłoszenie upadłości
  • w naszych działaniach dążymy do wyeliminowania ryzyka po stronie naszego Klienta
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa