Błędy medyczne – dostępna jest droga postępowania karnego i cywilnego

  • analizujemy błąd medyczny bądź błędną diagnozę w kontekście aktualnej wiedzy medycznej
  • rozpatrujemy krzywdę Klienta wywołaną niewłaściwym leczeniem
  • w zależności od charakteru sprawy – kierujemy wniosek w trybie postępowania dyscyplinarnego, na drogę postępowania cywilnego lub karnego
  • cechuje nas wszechstronność oraz dogłębna analiza każdego przypadku skutkująca doborem właściwych środków dowodowych
  • pomimo skomplikowanego charakteru takich spraw, konsekwentnie realizujemy naszą strategię, która prowadzi do korzystnych rozstrzygnięć
tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa